Stosunki handlowe Ukraina – Europa

Stosunki eksportowe Ukrainy z UE: Przegląd

Wstęp

Ukraina jest krajem nastawionym na eksport, którego głównym partnerem handlowym jest Unia Europejska. W 2021 roku łączna wartość ukraińskiego eksportu do UE wyniosła ponad 21 mld dolarów. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w 2023 r., ponieważ Ukraina nadal zwiększa swoje zdolności eksportowe i dywersyfikuje rynki eksportowe.

Główny eksport do UE

Główny eksport Ukrainy do UE obejmuje produkty rolne, towary przemysłowe, produkty chemiczne i surowce energetyczne. Największą część ukraińskiego eksportu do UE stanowią produkty rolne, a drugą – towary przemysłowe. Inne znaczące towary eksportowe to chemikalia, węgiel, stal i produkty naftowe.

Czynniki wpływające na handel między Ukrainą a UE

Jednym z kluczowych czynników wpływających na stosunki handlowe między Ukrainą a UE jest strategiczne położenie Ukrainy. Ukraina graniczy z czterema państwami członkowskimi UE, co czyni ją ważnym krajem tranzytowym dla towarów przemieszczających się między UE a Rosją. Duży i zróżnicowany sektor rolniczy tego kraju jest również główną siłą napędową jego stosunków handlowych z UE.

Ponadto trwające wdrażanie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina dodatkowo wzmacnia więzi handlowe między tymi dwoma podmiotami. Umowa ta, która weszła w życie w 2017 roku, przewiduje stopniową integrację Ukrainy z jednolitym rynkiem UE, ułatwiając tym samym handel i inwestycje między obiema stronami.

Rola platformy OK Factory

Platforma OK Factory, startup, który pracuje nad globalną promocją Made-in-Ukraine, upraszcza procesy zamówień i może rozwijać handel między krajami. Jest to pierwsza i jedyna platforma, która oferuje kompleksowy pakiet usług dla zagranicznych firm, które chcą kupować na Ukrainie. Za pośrednictwem tej platformy kupujący mogą znaleźć dowolny produkt z Ukrainy, porównać ceny i złożyć zamówienie za pomocą kilku kliknięć.

Wniosek

Podsumowując, Ukraina jest krajem nastawionym na eksport i silnie związanym z Unią Europejską. Do głównych towarów eksportowych należą produkty rolne, artykuły przemysłowe, chemikalia, węgiel, stal i produkty naftowe. Trwające wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina oraz strategiczne położenie Ukrainy to główne czynniki wpływające na stosunki handlowe tego kraju z UE. Ponadto, platforma OK Factory ułatwia zagranicznym nabywcom zakup produktów z Ukrainy i zwiększa ilość wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Factory
Logo
Enable registration in settings - general